Rastipartion vanhemmat Ry:n vuosikokous 2020

Rastipartion Vanhemmat ry:n vuoden 2020 sääntömääräinen vuosikokous järjestetään koronapandemiasta johtuen verkkokokouksena, joka 

avataan perjantaina 20.11.2020 kello 14.00 ja päätetään perjantaina 27.11.2020 kello 20.00. 

Vuosikokouksen esityslistaan on asiakohdittain liitetty hallituksen ehdotukset päätöksiksi, joten asiakirja on samalla kokouksen pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Jos jäsenillä on kommentteja tai muutosehdotuksia päätöksiin, tulee ne tehdä torstaihin 26.11.2020 kello 12.00 mennessä. Jos hallituksen päätösesityksiin ei ole muutosehdotuksia, toivomme pöytäkirjan kuittausta OK merkinnällä.

 

Vuosikokousta koskevat tiedustelut:

Puheenjohtaja Anu Rainela-Lankinen anu.rainela-lankinen@alnilam.fi

040 501 1157 

 

Vuosikokouksen esityslista ja pöytäkirja 

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Anu Rainela-Lankinen avasi kokouksen verkossa perjantaina 20.11.2020 kello 14.00.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä sovitaan pöytäkirjan

      tarkastamisesta ja mahdollisesta äänten laskennasta

Päätösehdotus: Puheenjohtajaksi valitaan Anu Rainela-Lankinen ja sihteeriksi

Vesa Vepsä. Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu osanottajien

OK-kuittausten perusteella. Mahdolliset muutosehdotukset käsitellään kokouksessa perjantain 27.11.2020 aikana.

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Oikeusministeriön poikkeussäännöksen perusteella yhdistyksen kokoukset voidaan kutsua koolle ja järjestää myös nettikokouksina.

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Kokouksen työjärjestys 

Päätösehdotus: Laadittu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon  

     käsittely vuodelta 2019

Päätösehdotus: Käsiteltiin tilinpäätös ja tase (liitteenä) vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastajan lausunto (liitteenä).

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

    hallitukselle ja tilivelvollisille

Päätösehdotus: Vuoden 2019 tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle ja tilivelvollisille.

 1. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksujen

    hyväksyminen vuodelle 2020

Päätösehdotus: Toimintasuunnitelma (liitteenä) sekä talousarvio (liitteenä) vuodelle 2020 hyväksytään. Jäsenmaksuiksi hyväksytään:

  • Jäsenmaksua ei kerätä
  • Kannatusjäsen 50 €
 1. Puheenjohtajan valinta

           Päätösehdotus: Puheenjohtajaksi valitaan Anu Rainela-Lankinen

 1. Valitaan hallituksen jäsenet

Päätösehdotus: Hallituksen kooksi päätetään puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksessa jatkavat Päivi Huikku ja Tuula Laine. Valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2020-2021 Marita Mäenpää, Mia Kivioja, Aija Ruutala sekä Essi Tarvonen. 

 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Päätösehdotus: Toiminnantarkastajaksi valitaan Lasse Lindgren ja varatoiminnantarkastajaksi Jonna Sahala. 

 1. Kokouksen päättäminen

      Puheenjohtaja Anu Rainela-Lankinen päätti kokouksen perjantaina 27.11.2020

      kello 20.00.

Kokousasiat ja päätökset kootaan vuosikokouspöytäkirjan muotoon ja sen

allekirjoittavat puheenjohtaja Anu Rainela-Lankinen ja kokouksen sihteeri Vesa Vepsä. 

 

                   

Anu Rainela-Lankinenpuheenjohtaja                                                                

Vesa Vepsä – sihteeri