RASTIPARTIO RY:N SYYSKOKOUS 2023

Helsingin NMKY:n Rastipartion virallinen syyskokous pidetään sunnuntaina 03.12.2023 klo 15.00 Meri-Rastilan kololla.

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Rastipartion jäsenet ja 15 vuotta täyttäneillä on kokouksessa äänioikeus.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024.
2. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (ja varapuheenjohtaja) vuodelle 2024.*
4. Valitaan hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) vuodelle 2024.
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2024 hallintoa ja tilejä.

* Hallituksen Puheenjohtaja (PJ) tarkoittaa partiotoiminnassa usein samaa henkilöä kuin Lippukunnanjohtaja (LPKJ).

 

Mainittakoon, että Meri-Rastilan kolon osoite on edelleen Meri-Rastilantie 30-32, 00980 Helsinki.

 

Tervetuloa kokoukseen!