Tutustu

Rastipartion pääsiäisleiri 2018 // Video: NMKY:n Rastipartio

Mitä partiossa tehdään?

  • Opitaan ja koetaan uutta hyvässä porukassa
  • Ollaan kavereiden kanssa
  • Harjoitellaan uusia taitoja
  • Opitaan kokemisen ja tekemisen kautta
  • Päätetään yhdessä ja jaetaan vastuuta
  • Retkeillään, telttaillaan ja nukutaan luonnoissa
  • Leikitään ja lauletaan yhdessä
  • Ja paljon muuta!

Rastipartio lyhyesti

NMKY:n Rastipartio on Itä-Helsinkiläinen partiolippukunta, joka toimii Rastilassa, Vuosaaressa. Rastipartion toiminnassa pääset kokemaan parhaat palat partiosta. Yhdessä tehdään niin kaupungissa, kuin metsässäkin. Rastipartiossa (kavereiden kesken Rapassa) saat varmasti nauraa, huutaa, kokea ja seikkailla. Rastipartiossa on yli 100 jäsentä, ja mukana on niin tyttöjä kuin poikiakin. Rastipartion "NMKY"-etuliite ei tarkoita että lippukunta olisi tarkoitettu vain kristityille jäsenille, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Taustaa

Mirja Ovits ja Seija Karvanen olivat Meri-Rastila - Kallahden alueen aktiiviäitejä, jotka halusivat lapsensa mukaan partioon. Koska Vuosaaren uudella puolella ei ollut vielä partiotoimintaa, he perustivat 1993 lippukunnan, jonka nimeksi tuli Rastilan mukaan Rastipartio. Sen taustayhteisönä oli alusta alkaen Helsingin NMKY. Mirja Ovits keräsi ensimmäisenä lippukunnan johtajana kokoon parisenkymmentä iältään 7-12 –vuotiasta nuorta, joiden viikkokokouksien kolotilaksi saatiin kerhohuone Meri-Rastilantieltä.

Aluksi lippukunnan johtajisto koostui neljän-viiden hengen joukosta aktiivisia partiotaustaisia aikuisia. Kun lippukunnan omat jäsenet varttuivat johtajaikään, siirtyivät lippukunnanjohtajan tehtävät nuorille. Moni alkuaikoina mukana olleista vanhemmista on vieläkin mukana toiminnassa tavalla tai toisella. Tänä päivänä Rastipartiossa toimii reilut 100 partiolaista.

Rastipartion huudot

Huudot kuuluvat partioon – niillä tervehditään, onnitellaan menestyneitä ja muuten vain osoitetaan yhteenkuuluvuutta. Jokaisella lippukunnalla on omat nimikkohuutonsa, ja uusia huutoja syntyy aina silloin tällöin. Rastipartion nimikkohuudot ovat:

Tunteella ja tuoksulla, kauniita ja rohkeita, aito teho-osasto, Rastipartio!

Ristiin rastiin ravataan, mutta Rapa ei roisku milloinkaan. Hei hei hei, Rapa roisku ei!

Missä on metron päättäri? (Missä on metron päättäri?) Se on meidän kolon naapuri! (Se on meidän kolon naapuri!). Itäinen Helsinki opettaa! (Itäinen Helsinki opettaa!). Siellä Rastipartio vaikuttaa! (Siellä Rastipartio vaikuttaa!)

Rapa on täällä, uu-u, uu-u! Bileet on päällä uu-u, uu-u!

Helsingin NMKY

Partioliike syntyi läheisessä yhteydessä NMKY-liikkeeseen (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys). Lordi Baden-Powellin ensimmäinen kokeiluvartio luotiin paikallisen NMKY:n pojista, ja Baden-Powell toimi myös Englannin kansallisen NMKY:n varapuheenjohtajana. Partiotoiminta onkin alusta asti ollut yksi NMKY:n nuorisotoiminnan muoto. Helsingin NMKY:ssä on toiminut partio-osasto jo vuodesta 1910 alkaen, joten Namikaa voidaan pitää yhtenä partiotoiminnan edelläkävijöistä Suomessa.

Rastipartion taustayhteisö Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys eli NMKY tukee lippukunnan toimintaa muun muassa avustamalla kolotilan vuokrakustannuksissa. Suomessa on parisenkymmentä NMKY:n kanssa yhteistyössä toimivaa partiolippukuntaa. NMKY:ssä näiden lippukuntien yhteistyöelimenä toimii NMKY:n partiojaos, joka järjestää yhteisiä retkiä ja leirejä. NMKY:n partiojaos vastaa myös kansainvälisestä yhteistyöstä eri maiden NMKY-taustaisten lippukuntien kanssa.

Euroopan alueen NMKY-lippukunnat kokoontuvat vuosittain jossakin jäsenmaassa, ja vuonna 2008 tapaaminen järjestettiin Prahassa.

Yhteistyö NMKY:n kanssa on monimuotoista. Moni rastipartiolainen osallistuu NMKY:n rippileireille, joista suosituimpia ovat järvivaellusleirit ja Lapin vaellus-rippileirit. Varsin suuri osa rastipartiolaisista on rippileirinsä jälkeen hankkinut NMKY:n isoskoulutuksen ja toiminut rippileireillä isosena.

Rastipartiolaiset myyvät joulun alla perinteisen partiokalenterin lisäksi myös NMKY:n Y-mieskillan adventtikalentereita. Myyntituotot näistä kalentereista tulevat lippukunnalle.

Rastipartion kolo

Lippukunnan toiminnan keskuksena on kerhotila, jota partiossa kutsutaan koloksi. Rastipartion kolo sijaitsee osoitteessa Meri-Rastilantie 30-32. Kololla pidetään laumojen ja vartioiden viikkokokoukset. Kolotilan koristeluun kuuluvat kilpailuissa käytetyt liput ja viirit, lippukunnalle lahjoitetut huivit ja muut tärkeät “aarteet”.

Rastipartiolla on myös toinen kolo joka sijaitsee Aurinkolahdessa, siellä järjestämme myös viikoittaista partiotoimintaa. Osoite on Gustav Pauligin katu 6 A.

Partiokokouksessa tapahtuu // Video: Pääkaupunkiseudun partiolaiset

Partiossa toimitaan ikäkausissa

Partiotoiminta on jaettu iän perusteella viiteen ikäkauteen. Ikäkausien ohjelmat koostuvat monipuolisesta valikoimasta aktiviteetteja, joissa harjoitellaan luonnontuntemusta, kansainvälisyyttä, kädentaitoja, ensiapua, esiintymistä ja retkeilyä. Aktiviteetteja toteutetaan aina kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla ryhmänohjaajan tai '-johtajan' tuella.

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa partiokololle. Laumailloissa leikitään, seikkaillaan ja opetellaan kädentaitoja. Lisäksi osallistutaan retkille, leireille ja sudenpentukisoihin sekä -tapahtumiin.

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia, jotka opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat kokoontuvat joukkueensa kanssa viikoittain. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin erilaiset majoitteet tulevat tutuiksi.

Tarpojat eli 12–15-vuotiaat partiolaiset toimivat vartioissa, tytöt ja pojat yleensä omissaan. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä ikäkauden yhteisissä tapaamisissa (retkillä, leireillä, kursseilla tai muissa tapahtumissa) lippukunnan tarpojaryhmät tapaavat toisiaan.

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana  ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu; he toimivat mm. tarpojaikäisten vartionjohtajina. He suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Samoajat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, jotka tekevät myös retkiä ja osallistuvat leireille ja tapahtumiin.

Vaeltajien eli 18–22-vuotiaiden ohjelmaan kuuluu niin Suomessa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee  henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan. Vaeltajat ovat myös mukana johtamassa ryhmiä sekä lippukunnan yhteisillä retkillä ja leireillä.

Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita vapaaehtoisia. Partio on aikuisille mahtava vapaaehtoistoiminnan muoto, minkä avulla voi oppia ja kehittää itseään ihmisenä sekä johtajana. Partiossa on lukuisia pestejä ja tehtäviä, joissa voi toimia oman elämäntilanteen ja aikataulun puitteissa. Aikuiset voivat tukea lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille, antamalla osaamistaan eri luottamustehtävissä tai vaikka auttamalla keikkaluontoisesti. Jokaiseen tehtävään partiossa on mahdollisuus saada siihen soveltuva koulutus, josta on hyötyä myös partion ulkopuolella. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä. Lue lisää täältä!

 

Teksti: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Kaverit + Metsä = Partio // Video: Suomen Partiolaiset