Kevätkokous 28.2. klo 12.00

Helsingin NMKY:n Rastipartio ry:n kevätkokous

Kevätkokous pidetään Rastilan kololla sunnuntaina 28.2.2016 klo 12.00. Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä lippukunnan jäsenillä on kokouksessa äänioikeus ja kaikilla lippukunnan jäsenillä puheoikeus.

Kokouksessa

– käsitellään lippukunnan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä toimikaudelta
– vahvistetaan tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille
– vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Tervetuloa!