Partioperhe

PARTIOPERHE

Lippukunnan jäsenten perheitä kutsutaan partioperheiksi. Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan partiotoimintaan, oli se sitten säännöllisten viikkokokousten vetämistä, ruuanlaittoa leireillä tai vaikkapa oman ammatin esittelemistä viikkokokouksessa.

Rastipartiossa pyritään järjestämään vuosittain iso-lapsi –retki eli yhden yön yli -partioretki, johon otetaan vanhempi mukaan. Retkellä tutustutaan partiotoimintaan yhteisen ohjelman tiimoilta.

YHTEYDENPITO PARTIOPERHEISIIN

Ryhmien johtajat tiedottavat retkistä ja ajankohtaisista asioista pääsääntöisesti kirjallisesti. Joskus kiireellisissä asioissa käytetään puhelinrinkiä tai sähköposteja. Voi olla, että pieni sudenpentu ei aina muista kotiin tullessa antaa saamaansa lappusta vanhemmille. Kannattaakin siis omaksua jo alusta alkaen tavaksi, että viikkokokouksesta palaavalta lapselta kysytään tuliko mukana viestejä.

Retki- ja leirikirjeessä kerrotaan milloin ja minne mennään ja mitä varusteita mukaan otetaan. Jokaisella retkellä ja leirillä on myös nimetty johtaja, joka vastaa mielellään kaikkiin asiaa koskeviin kysymyksiin. Alaikäisen lapsen osallistuminen retkelle tai leirille edellyttää huoltajan kirjallista lupaa, joten lupalappu pitää myös palauttaa allekirjoitettuna oman ryhmän johtajalle.

Tue partiolaista hänen harrastuksessaan

Partioharrastus sitoo ja velvoittaa samalla tavalla kuin muutkin ohjatut harrastukset. Viikkokokouksiin osallistutaan säännöllisesti, sillä lauma tai vartio toimii ryhmänä ja opiskelee asioita ryhmänä.

Kun nuori tulee johtajaksi, hänelle siirtyy vastuu johtamastaan ryhmästä. Se tarkoittaa, että viikkokokoukset pidetään ajallaan ja sovitut retket toteutetaan. Johtaja on vastuussa ryhmästään myös leireillä, siksi hänen läsnäolonsa on tarpeellinen.

Teini-iän kynnyksellä nuori saattaa kyseenalaistaa partioharrastuksen. Kotona kannattaa kuitenkin keskustella harrastuksen jatkamisesta, sillä nuorille on partiossa paljon koulutusta ja toimintaa, josta varmasti on hyötyä tulevaisuudessa. Johtajakoulutuksen lisäksi oppia saa monista hyödyllisistä taidoista, joita arvostetaan myös työelämässä. Oman vartion tai lauman johtamisesta saatu kokemus on suunnaton apu aikuisiän haasteista selviämisessä.

Varttuneemmille partiolaisille myös avautuu mahdollisuus kansainväliseen partiotoimintaan ja samanhenkisten ystävien hankkimiseen kaikkialta maailmasta.