Rastipartion kevätkokous 5.3.2023

Tervetuloa Rastipartion kevätkokoukseen sunnuntaina 5.3.2023 klo 12:00.

Kevätkokous pidetään osoitteessa Meri-Rastilan tie 30-32 

Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä lippukunnan jäsenillä on kokouksessa äänioikeus ja kaikilla lippukunnan jäsenillä puheoikeus.

  • Kokouksessa hallitus järjestäytyy uudelleen.
  • Käsitellään lippukunnan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä toimikaudelta.
  • Vahvistetaan tilinpäätös.
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • Päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilit antavat aihetta.

Tervetuloa kokoukseen!