RASTIPARTION KEVÄTKOKOUS 10.3.2024 ja 24.3.2024

Tervetuloa Rastipartion kevätkokoukseen sunnuntaina 10.3.2024 klo 15:00.

Kevätkokous pidetään osoitteessa Meri-Rastilan tie 30-32 

Kaikilla 15-vuotta täyttäneillä lippukunnan jäsenillä on kokouksessa äänioikeus ja kaikilla lippukunnan jäsenillä puheoikeus.

  • Kokouksessa hallitus järjestäytyy uudelleen.
  • Käsitellään lippukunnan toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta.
  • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • Päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilit antavat aihetta.

Kevätkokous pidetään kaksiosaisena ja sitä jatketaan 24.3.2024. Tässä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

  • Käsitellään lippukunnan tilinpäätös, sekä toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta.
  • Vahvistetaan tilinpäätös
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tervetuloa kokoukseen!